Comuna Ieud

PREZENTARE

Comuna Ieud, străveche așezare a Maramureșului, este un ținut istoric și legendar,  fiind un adevărat muzeu în aer liber. Remarcabil prin frumusețea și varietatea peisajului,Ieudul este o localitate păstrătoare a unor valori tradiţionale, etnografice şi folclorice. 

Această localitate se află poate în cea mai frumoasă zonă a Maramureșului care face din această comună una dintre cele mai frumoase destinații turistice.

Ieudul prin amplasamentul său excepțional, la izvoarele Izei, se regăsește într-un pitoresc cadru natural la nord de Munții Țibleș, între Sighetul Marmației, Vișeu și Borșa, pe DJ 18, la 100 km de Municipiul Baia Mare.

Suprafața comunei este de 11000 ha dintre care intravilan 550 ha și extravilan 10500 ha.

Rețeaua Hidrografică este formată din râul Ieudișor, afluent al râului Iza.

Clima comunei este temperată, specifică depresiunii Maramureşului, fiind influențată de situarea nordică a ținutului și în special de aspectul depresionar, caracterizându-se prin veri răcoroase și ierni aspre. Temperatura medie anuală este de circa 8 grade Celsius. Cantitatea precipitaţiilor variază între 600-800 mm şi este repartizată neregulat.

Solul este sărac pentru agricultură, platformele şi terasele sunt aşezate pe roci de solidificare puternic alterate: gresii, marne, aglomerate vulcanice, şi au dezvoltat podzolul secundar, format din straturi de lut argilos, în timp ce regiunea înaltă este dominată de pajişti și păduri.

Populația comunei este, potrivit ultimului recensământ, de 4318 locuitori.

În comuna Ieud funcționează 6 școli și 3 grădinițe. 

Ieudul are mai multe lăcașuri de cult printre care se află și cele două  biserici de lemn: Biserica din deal - monument UNESCO şi Biserica din şes - monument istoric.

Alături de reperele istoriei, tradiţii şi obiceiuri, frumuseţile cu care natura a înzestrat aceste locuri "încântă ochii" localnicilor cât şi ai vizitatorilor. Peisajele unice şi "sălbatice", liniştesc privirea trecătorului îndemnând la drumeţie, la revenirea pe aceste meleaguri, sunt "germeni" ai dezvoltării turismului în zonă.

 

ISTORIC

Localitatea Ieud, fost domeniu al voievodului Balc, nepotul lui Dragoș Vodă, a fost atestată documentar în anul 1365, când regele Ludovic I, regele Ungariei, prin Diploma din 2 februarie dă dreptul de proprietate asupra moșiei din Ieud voievodului Balc și fraților săi (fii ai lui Sas și deci nepoți ai lui Dragoș, primul domn al Moldovei). Totodată, acest document confirmă independența Moldovei lui Bogdan întemeietorul, față de Ungaria.

Un paragraf din respectivul document confirmă cedarea de proprietate, astfel: ”Noi...îi dăm o moșie numită Cuhea, în țara noastră a Maramureșului, cu satele Ieud, Bascov, amândouă Visăiele, Moiseni, Borșa..., cu toate pertinențele sale, anume ape, păduri și munți și orice s-ar ține de ele, pe care moșie am luat-o de la Bogdan voievodul și de la fiii lui, infidelii noștri notorii.”

În ceea ce priveşte toponimul, numele Ieud ar putea fi interpretat ca rezultat al mai multor grafii atestate în sec. al XIV-lea, ce par să reprezinte numele posesorului de moşie care făcea parte din „cneazatele de vale ale Bogdăneştilor", sintagmă folosită de Radu Popa pentru gruparea mai multor sate aflate în posesia unui chinez sau termenii slavi cneaz, cnezatul în latină keneziatus, însemnând o formă de proprietate ce datează dinaintea venirii slavilor, făcând parte din forma de organizare străveche a obştii 

Prima biserică din localitatea Ieud a fost construită de voievodul Balc, pe proprietatea sa, în anul 1364. Biserica a fost ridicată din lemnul de brad existent pe locul respectiv. Fiind construită pe un mic deal, biserica avea să se numească ”Biserica din Deal”, pe lângă numele ctitorului ”Biserica lui Balc”, denumiri folosite și în zile noastre. 

Datorită faptului că numărul creștinilor din Ieud s-a mărit, în 1912, se construiește o nouă biserică, în partea stângă a râului Ieudișor, aproape în centrul satului, numită ”Biserica din Șes”, care, datorită dimensiunilor impresionante a primit numele de ”Catedrala din lemn” de la Ieud. 

Cele două biserici din Ieud sunt deosebit de frumos proporţionate, construcţii realizate în stil maramureşan din lemn de brad, posedând pictura pe perete şi pânza, lipită la juxtapunere a bârnelor. Posedă icoane pe lemn şi pe sticlă de o mare valoare artistică. În cele două biserici s-au păstrat cărti de o deosebită valoare pentru istoria scrisului romanesc: "Codicele de la Ieud" în care sunt cuprinse şi trei manuscrise în limba română, fixate în timp la 1391; un Ceaslov tipărit la 1715 la Târgovişte; un liturghier datând de la 1759, tipărit la Iaşi; un penticostar tipărit la Bucureşti în 1743.  

”Manuscrisul de la Ieud”, cea mai veche carte religioasă românească, care datează din 1391 - 1392, a fost descoperită în podul bisericii vechi. Exemplarul original se află astăzi la Biblioteca Academiei Române. 

DATE DEMOGRAFICE

Conform ultimului recensământ efectuat în 2011, populația comunei Ieud s-a ridicat la 4318 locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002.  Majoritatea locuitorilor sunt români (95,32%). Pentru 4,65% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (70,36%), cu o minoritate de greco-catolici (24,62%). Pentru 4,65% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională, iar 0,37% .

În anul 2002 toţi cei 4223 locuitori ai comunei erau de etnie română, dintre care:

    ♦ 3087 de confesiune ortodoxă

    ♦ 1125 greco-catolică

    ♦ 7 penticostală

    ♦ 4 romano-catolică

La recensământul din anul 1930 au fost înregistraţi 2.802 locuitori, dintre care:

    ♦ 2.499 români

    ♦ 285 evrei

    ♦ 8 romi (ţigani)

    ♦ 5 maghiari

 

CULTURĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT

„Ceea ce încerc să realizez doar prin simpla forţă a cuvintelor scrise este să vă fac să înţelegeţi, să simţiţi şi, mai ales să vă fac să vedeţi. Atât şi nimic altceva, dar aceasta înseamnă atât de mult ...”   (Joseph Conrad)

Păstrători ai valorilor etno-culturale, ieudenii au reușit să împărtășească urmașilor lor limba, obiceiurile, portul și educația, pe vatra acestui sat născându-se oameni de valoare cu care comuna se mândrește. 

La Ieud a fost descoperit "Codicele de la Ieud", cea mai veche carte religioasă românească, care datează din 1391. 

Manuscrisul are pe prima pagină anul 6900 pe care unii cercetători au descifrat-o ca fiind 1391-1392. Considerat cel mai vechi text scris cu litere chirilice dar în limba română, scrierea cuprinde Legenda Duminecii şi două omilii legate de Joia şi Duminica Paştilor şi este păstrat de Biblioteca Academiei Române. Există ipoteze contradictorii în privinţa datării acestui document, dar fără argumente ştiinţifice.

Un alt document medieval în limba română, de mare importanţă, este „Manuscrisul de la Ieud”, descoperit de către Andrei Bârseanu în 1921 în podul bisericii vechi.

Din punct de vedere cultural, comuna Ieud posedă valoroase obiective culturale, demne de aminitit fiind cele două biserici: Biserica din Deal și Biserica din Vale.

De asemenea, în Ieud se află un Muzeu al Satului, unde se regăsesc valorile tradiționale ale comunei cuprinzând obiecte de port popular și unelte specifice zonei.   

Căminul cultural oferă localnicilor, şi nu numai, condiţii optime pentru susţinerea unor spectacole oferite de artişti amatori sau profesionişti, pentru desfăşurarea unor evenimente ca: serbările şcolare, nunţi, botezuri etc. 

Aceste meleaguri au fost locuite, vreme îndelungată, de țărani știutori de carte, aici funcţionând şi prima şcoală românească din Maramureș. 

Evenimente locale

În comuna Ieud se desfășoară anual, în prima duminică după data de 15 august, ”Întâlnirea cu Fii satului”, un eveniment cultural care contribuie la promovarea patrimoniului rural și la menținerea vie a tradițiilor locale. 

Sărbătoarea „Întâlnirea cu Fiii satului" reprezintă o întâlnire de suflet, care a devenit deja tradiţie în Ieud. Sărbătoarea are în primul rând rolul de a păstra tradiția și datina locală și de a aduce împreună fiii satului din toate colțurile țării și chiar ale lumii, de la cei mai tineri, până la octogenari, cei mai în vârstă fiind reprezentați de nepoți sau strănepoți.

 

Mai multe din această categorie: IEUD »

Știri

Comuna Ieud pe hartă